5.18.2016Simbologia ROGAINE 3 i 6 hores del 20 de maig de 2017